Zpracování osobních údajů obcí

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných předpisů. OsÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OsÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OsÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OsÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

 

Správce OsÚ : Bučina

sídlo : Bučina 36, IČ : 00278581, DS: mgna4gz, telefon 465485259, email: info@obecbucina.cz

Pověřenec pro OsÚ: Mgr. Lukáš Jirsa, email: jirsa@akjirsa.cz, telefon : 731 147 306,