Organizační struktura

Obecní úřad

starosta:    Ing. Josef Štancl starosta@obecbucina.cz tel. č. 724 186 253
místostarostka: Ing. Monika Chaloupková mistostarosta@obecbucina.cz tel. č. 737 222 150
účetní: Martina Střasáková, DiS. info@obecbucina.cz  
       


Zastupitelstvo

starosta:    Ing. Josef Štancl
místostarostka: Ing. Monika Chaloupková
předsedkyně kontrolního výboru, kronikářka obce, knihovnice: Mgr. Kateřina Novotná
předseda finačního výboru: Tomáš Břeň
člen zastupitelstva: Bc. Vlasta Vostrčilová
člen zastupitelstva: Radek Chalupník
člen zastupitelstva: Miroslav Lebeda


Kontrolní výbor

předsedkyně kontrolního výboru: Mgr. Kateřina Novotná
členové: Miroslav Lebeda, Bc. Vlasta Vostrčilová

 

Finanční výbor

předseda finančního výboru: Tomáš Břeň
členové: Radek Chalupník, Mgr. Kateřina Novotná