Služby

Název knihovny: Obecní knihovna v Bučině
Zřizovatel: Obec Bučina

Služby knihovny:
půjčování knih z kmenového fondu a výměnných souborů
půjčování časopisů
meziknihovní výpůjční služba
kopírování
internet


Seznam knih k vypůjčení: odkaz na soubor pdf