Základní informace - kontakty

 

Kontakní a identifikační údaje:

Oficiální název: Obec Bučina
Adresa: Bučina 36, 566 01 Vysoké Mýto
Telefon: 465 485 259
Mobilní telefon starostky: 724 186 253, 728 643 407
E-mail: info@obecbucina.cz
IČO: 00 27 85 81
Číslo účtu: 14822611/0100
Datová schránka: mgna4gz

Úřední hodiny OÚ:
Pokladní hodiny:

Po 18:00-20:00 a Stř 18:00-20:00
Po 09:00-10:00 a Stř 16:00-17:00 (upřednostňujeme bezhotovostní platby)

 

Povinně zveřejňované informace: 

Úplný oficiální název povinného subjektu: Obec Bučina

Důvod a způsob založení povinného subjektu: Samospráva obce

Způsob placení poplatků:

Poplatky za svoz komunálního odpadu, vodné a stočné a poplatek za psa je možné platit v hotovosti v čase pokladních hodin nebo převodem na účet obce č. 14822611/0100. V tomto případě prosíme uvádět jako variabilní symbol Vaše číslo popisné a do poznámky uvést Vaše jméno a důvod platby.

Způsob komunikace s obecním úřadem:

Podat žádosti či stížnosti, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí lze poštou, e-mailem na adresu info@obecbucina.cz, osobně v kanceláři obecního úřadu nebo na technickém nosiči dat (usb flash) doručeném do kanceláře obecního úřadu v úředních hodinách.  Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

Poznámka: v případě elektronického podpisu dokumentů nutno používat zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb(§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.) Další informace o elektronickém podpisu najdete na www.ica.cz .

Požadavky na elektronická podání:
Pokud je přílohou soubor, obecní úřad akceptuje soubory ve formátech: *.HTML (hypertextový dokument), *.TXT (prostý text), *.RTF (dokument v textovém standardu RTF), *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat), *.DOC a DOCX (dokument MS Word), *.XLS a XLSX (dokument MS Excel). *.ODT nebo *.ODS (dokument Open Office), případně v běžném grafickém formatu nebo ve formátu *.ZIP a *.RAR.

Jednou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání. Maximální velikost přílohy pro elektronické podání (mimo technický nosič) je 10 MB.

Místo, lhůta a způsob, kde a jak lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu: Odvolání lze podat písemně poštou, e-mailem na adresu info@obecbucina.cz nebo ústně do protokolu v kanceláři obecního úřadu ve lhůtě třiceti dnů ode dne, který následuje po jeho doručení.

 

Organizační složky:

Obecní knihovna
Sbor dobrovolných hasičů

 

Odkaz na staré webové stránky obce:

http://www.obecbucina.studiodami.eu/