Úřední deska

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Vyvěšeno: od 20. 2. 2023 do 1. 1. 2024
Název dokumentu Formát Velikost