Služby

Název knihovny: Obecní knihovna v Bučině
Zřizovatel: Obec Bučina

Služby knihovny:


půjčování knih z kmenového fondu a z výměnných souborů (spolupráce s MK Vysoké Mýto)


půjčování časopisů pro děti, mládež a dospělé


povinná četba


možnost kopírování


bezplatný přístup na internet (během výpůjční doby)


Seznam knih k vypůjčení (z kmenového fondu): odkaz na soubor pdf